Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2530/QĐ-UBND 09-12-2019 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cầu Pắc Luồng, Km105+000, Quốc lộ 3B thuộc dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 (đợt 02)
265/TB-HĐTD 14-10-2019 Hình thức, nội dung và tài liệu ôn tập thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 (vòng 2)
154/KH-UBND 10-10-2019 Công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu vực biên giới Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
146/KH-UBND 25-09-2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp huyện Tràng Định
366/BC-UBND 23-09-2019 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2019
1770/QĐ-UBND 13-09-2019 Quyết định về việc quy định trình tự thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công nhận lại ... các xã đạt chuẩn NTM
09/9/2019 09-09-2019 Công tác tháng 9 năm 2019 của UBND huyện
09/8/2019 08-09-2019 Thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tràng Định
08/8/2019 08-08-2019 Công văn về việc tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019
26/7/2019 26-07-2019 Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
25/7/2019 25-07-2019 Về việc giải phóng mặt bằng thi công các công trình cầu thuộc dự án RLAMP trên địa bàn huyện Tràng Định
07/8/2019 08-07-2019 Công tác tháng 8 năm 2019 của UBND huyện
phương án sắp xếp xã Bắc Ái 15-06-2019 TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN Sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, huyện Tràng Định Giai đoạn 2019-2021
111/KH-UBND 15-06-2019 KẾ HOẠCH Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Tràng Định giai đoạn 2019-2021
05/8/2019 08-05-2019 Phê duyệt dự án hỗ trợ Chăn nuôi gà, Phân bón trồng cây ăn quả và Thức ăn chăn nuôi cá lồng bè phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, xã Hùng Việt năm 2019
05/8/2019 08-05-2019 Phê duyệt dự án hỗ trợ Chăn nuôi gà và Trồng Khoai môn thuộc nguồn vốn phát triển sản xuất Chương trình 135, xã Quốc Việt năm 2019
984/QĐ-UBND 23-04-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc tiêu hủy gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc
972/QĐ-UBND 19-04-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Tràng Định
970/QĐ-UBND 19-04-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Tràng Định
962/QĐ-UBND 18-04-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất cho ông Dương Công Sơn; trú tại thôn Pác Pàu, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
956/QĐ-UBND 17-04-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất cho ông Đinh Quốc Cường và bà Phạm Kim Xuân; trú tại thôn Pác Pàu, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
947/QĐ-UBND 16-04-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
03/8/2019 08-03-2019 Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất `Mô hình tưới tiết kiệm và trồng rau an toàn` xã Đề Thám thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
330/QĐ-UBND 01-02-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ ông Triệu Văn Châu và bà Dương Thị Nhình; trú tại Thôn Khuổi Chang, xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
333/QĐ-UBND 01-02-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ ông Triệu Thanh Phin và bà Triệu Thị Đào; trú tại Thôn Đông Sào, xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
334/QĐ-UBND 01-02-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ ông Nguyễn Văn Đường và bà Nông Thị Luyện; trú tại thôn Pác Quang, xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
311/QĐ-UBND 31-01-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ ông Triệu Quang Hợp và bà Triệu Thị Sinh; trú tại thôn Pác Quang, xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
312/QĐ-UBND 31-01-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ ông Triệu Quang Hoàn và bà Triệu Thị Say; trú tại thôn Pác Quang, xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
249/QĐ-UBND 29-01-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ bà Triệu Thị Hương; trú tại thôn Pác Quang, xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
222/QĐ-UBND 24-01-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Hiệp, thường trú tại khu 3, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
223/QĐ-UBND 24-01-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho ông Hoàng Văn Đại, trú tại thôn Kéo Quân, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
216/QĐ-UBND 23-01-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho ông Đường Đạo Doan; trú tại Thôn Hang Đông, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
206/QĐ-UBND 22-01-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho ông Nông Quang Đồng và bà Hoàng Thị Tuyên; trú tại Tổ 3, khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
207/QĐ-UBND 22-01-2019 Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho ông Nông Như Thương và bà Ma Thị Miên; trú tại Thôn Nà Cạn, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
187/QĐ-UBND 15-01-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nông Văn Bách và bà Đàm Thị Ninh, trú tại thôn Nà Pài, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
01/8/2019 08-01-2019 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
882/UBND-VP 25-09-2018 Về việc thực hiện Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang
2112/QĐ-UBND 30-08-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Bế Thị Dung, trú tại thôn Khòn Cà xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
11/CTr-UBND 22-08-2018 CHƯƠNG TRÌNH Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định
744/UBND-GDĐT 17-08-2018 Về việc tổ chức triển khai các hoạt động dạy và học chính thức, năm học 2018-2019 trên địa bàn huyện Tràng Định
395/VPHĐND&UBND 17-08-2018 Về việc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Tràng Định
1954/QĐ-UBND 16-08-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 xã Kim Đồng năm 2018
1787 /QĐ-UBND 03-08-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cưcông trình san ủi mặt bằng trụ sở xã Hùng Sơn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1786 /QĐ-UBND 03-08-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình san ủi mặt bằng trụ sở xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1591/QĐ-UBND 31-07-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép ông Trần Văn Thuyên chuyển mục đích sử dụng đất tại thôn Nà Nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1562/QĐ-UBND 30-07-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho ông Mã Văn Tiền; trú tại thôn Pá Làu, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1559/QĐ-UBND 30-07-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép ông Nông Đức Tung chuyển mục đích sử dụng đất, tại thôn Khắc Đeng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1555/QĐ-UBND 27-07-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, xã Đề Thám năm 2018
168 /PCTT&TKCN 27-07-2018 V/v ứng phó lũ, lũ quét, sạt lở đất
1549 /QĐ-UBND 25-07-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Mai Văn Toàn, trú tại khu 1 thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
1548/QĐ-UBND 25-07-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nông Hoa Sơn, trú tại khu 2 thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
1529/QĐ-UBND 20-07-2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện
1515/QĐ-UBND 19-07-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường đến Trung tâm xã Tân Yên huyện Tràng Định (bổ sung đợt 01)
1504/QĐ-UBND 18-07-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, xã Trung Thành năm 2018
157/PCTT&TKCN 16-07-2018 Về việc ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất
1441/QĐ-UBND 11-07-2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện
1418/QĐ-UBND 04-07-2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
1340/QĐ-UBND 29-06-2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tràng Định
182/VPHĐND&UBND 14-06-2018 Về việc Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định 984/QĐ-UBND ngày 30/5/2018
87/KH-UBND 07-06-2018 KẾ HOẠCH Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018
109/KH-BCĐ 16-05-2018 Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019
401/UBND-PNV 15-05-2018 Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu Quốc gia có liên quan đến quản lý dân cư năm 2018
1030/QĐ-UBND 14-05-2018 Phê duyệt Dự án đầu tư trồng rừng bằng nguồn vốn vay theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn đối với hộ bà Trương Thị Liên, thôn Bản Vèn, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1028/QĐ-UBND 14-05-2018 Về việc phê duyệt Dự án đầu tư trồng rừng bằng nguồn vốn vay theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn đối với bà La Thị Hồng, thôn Nà Tốn, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
139/VPHĐND&UBND 14-05-2018 Việc áp dụng thông báo trên hệ thống phần mềm tin nhắn điện thoại và cấp tài khoản sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử eOffice
1032/QĐ-UBND 14-05-2018 Về việc phê duyệt Dự án đầu tư trồng rừng bằng nguồn vốn vay theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn đối với hộ ông Vi Văn Lăng, thôn Vằng Can, xã Cao Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1034/QĐ-UBND 14-05-2018 Phê duyệt bổ sung khối lượng, giá trị công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường huyện bàn giao đưa vào sử dụng (ĐH.06, ĐH.07), huyện Tràng Định năm 2018
1031/QĐ-UBND 14-05-2018 Phê duyệt Dự án đầu tư trồng rừng bằng nguồn vốn vay theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn đối với hộ ông Hoàng Văn Thượng, thôn Bản Tét, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1033/QĐ-UBND 14-05-2018 Phê duyệt Dự án đầu tư trồng rừng bằng nguồn vốn vay theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn đối với ông Hoàng Mạnh Cầm, thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1029/QĐ-UBND 14-05-2018 Về việc phê duyệt Dự án đầu tư trồng rừng bằng nguồn vốn vay theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn đối với bà Trịnh Hồng Vương, thôn Vằng Can, xã Cao Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
390/UBND-VP 10-05-2018 V/v mở lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2018
136/VPHĐND&UBND 09-05-2018 V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2018
1007/QĐ-UBND 09-05-2018 về việc đình chỉ hoạt động xưởng sơ chế, tẩy rửa lòng lợn của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương mại Thanh Phát, tại thôn Nà Mằn, xã Đào Viên, huyện Tràng Đinh
386/UBND-VP 09-05-2018 Về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn
1006/QĐ-UBND 09-05-2018 Về việc phê duyệt kinh phí trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác GPMB công trình: San ủi mặt bằng Trường Mầm non xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định
999/QĐ-UBND 08-05-2018 Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện Tràng Định
996/QĐ-UBND 08-05-2018 Về việc giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2018
998/QĐ-UBND 08-05-2018 Về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Tràng Định
997/QĐ-UBND 08-05-2018 Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất `mô hình trồng Hồi` thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Đề Thám năm 2018
105/CV-BVĐ 07-05-2018 Về việc vận động đóng góp, xây dựng Quỹ “Hỗ trợ nông dân” năm 2018
61/KH-UBND 07-05-2018 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
356/UBND-VP 04-05-2018 Về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
60/KH-UBND 30-04-2018 Xử lý vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ năm 2018 trên địa bàn huyện Tràng Định
364/UBND-VP 30-04-2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ
116/BC-UBND 27-04-2018 Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
916/QĐ-UBND 27-04-2018 Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho cho hộ ông Lương Văn Huân và bà Đặng Thị Hằng; trú tại thôn Nà Vài, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
345/UBND-LĐTBXHDT 27-04-2018 V/v thực hiện Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định 59/QĐ-TTg, trên địa bàn huyện
57/KH-UBND 27-04-2018 Kế hoạch tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” (Giai đoạn 2009 - 2019)
918/QĐ-UBND 27-04-2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Hoàng Văn Sìu, Thường trú tại số nhà 13, phố Cẩu Pung, khu 3 thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
99/BC-HĐPH 27-04-2018 Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, quý I năm 2018
923/QĐ-UBND 27-04-2018 Về việc ủy quyền điều hành hoạt động của UBND huyện Tràng Định từ ngày 30/4/2018 đến hết ngày 10/5/2018
334/UBND-TNMT 24-04-2018 V/v tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện
97/KH-BCĐ 23-04-2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 trên địa bàn huyện
04/CT-UBND 23-04-2018 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
864/QĐ-UBND 23-04-2018 Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ bà Lục Thị Bính; trú tại thôn Nà Vài, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
316/UBND-VP 19-04-2018 V/v rà soát, tổng hợp và đăng ký tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2018
310/UBND-VP 19-04-2018 Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp 30/4 và 01/5
747/QĐ-UBND 19-04-2018 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
736/QĐ-UBND 19-04-2018 Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho bà Đàm Thị Huyên; trú tại thôn Bản Sliền, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
51/KH-UBND 17-04-2018 Tuyển dụng chức danh Trưởng công an xã năm 2018