Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
09-09-2019 Thông báo V/v tìm nhân thân cúa 02 ngôi mộ ( dưới Trạm Rada 59) thuộc địa bàn xã Đề Thám
224/TB-HĐTD 05-09-2019 THÔNG BÁO Hình thức, nội dung và tài liệu ôn tập thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 (vòng 1)
118/TB-UBND 26-08-2019 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức năm 2019
31/7/2019 31-07-2019 Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
Ban hành kèm theo Quyết định 10-07-2019 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ “Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG)
02/CĐ-UBND 14-06-2019 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc ứng phó với mưu lũ trên sông Bắc Giang (Sông Văn Mịch)
344/TB-VP 11-04-2019 Lịch trực trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và 30/4 - 01/5/2019 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
03/4/2019 04-04-2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng kháo XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
47/TB-UBND 21-03-2019 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 UBND xã Chi Lăng
35 /TB-UBND 13-03-2019 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 UBND xã Quốc Khánh
26/7/2016 06-02-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 8 năm 2019 của các đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
31/7/2019 08-01-2019 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
208/TB-HĐKTSH 23-08-2018 THÔNG BÁO Về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức huyện Tràng Định năm 2018
207/TB-HĐKTSH 23-08-2018 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
109/TB-UBND 17-08-2018 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện Không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018
101/TB-UBND 08-08-2018 THÔNG BÁO Tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến hết ngày 06/8/2018)
99 /TB-UBND 03-08-2018 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến ngày 03/8/2018)
96/TB-UBND 01-08-2018 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến ngày 31/7/2018)
90 /TB-UBND 27-07-2018 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến ngày 27/7/2018)
87 /TB-UBND 26-07-2018 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến ngày 24/7/2018)
1547 /QĐ-UBND 25-07-2018 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bàTrần Thị Phan, trú tại khu 1 thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
1545/QĐ-UBND 25-07-2018 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Văn Kê, trú tại khu 3 thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
1546 /QĐ-UBND 25-07-2018 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bàBùi Thị Hảo, trú tại khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
83 /TB-UBND 23-07-2018 THÔNG BÁOTình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức
779/STNMT-BVMT 11-07-2018 phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan
70/TB-UBND 25-06-2018 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định
76/TB-UBND 07-06-2018 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2018
117/TB-VP 24-04-2018 Lịch trực ngày nghỉ tháng 5 năm 2018 của Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
116/TB-VP 24-04-2018 Lịch trực ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 AL), Ngày miền nam hoàn toàn giải phòng (30/4) và Quốc tế lao động (01/5/2018)
94/TB-VPĐP 18-04-2018 Thông báp kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 tại các xã trên địa bàn huyện
39/TB-UBND 16-04-2018 Về việc tuyển dụng chức danh Trưởng Công an xã năm 2018
38/TB-UBND 16-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 UBND xã Hùng Việt
35/TB-UBND 11-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 Trung tâm VHTT và Truyền thông
29/TB-UBND 09-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 UBND xã Tân Yên
30/TB-UBND 09-04-2018 Về việc Thông báo kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán NSNN năm 2018 tại xã Kháng Chiến
91/TB-VP 04-04-2018 Lịch trực ngày nghỉ tháng 4 năm 2018 của Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
28/TB-UBND 04-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 UBND xã Cao Minh
26/TB-UBND 03-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 UBND xã Khánh Long
25/TB-UBND 02-04-2018 Thông báo kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 đối với xã Đại Đồng, huyện Tràng Định
21/TB-UBND 30-03-2018 Về việc ủy quyền điều hành hoạt động UBND huyện Tràng Định
23/TB-UBND 30-03-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
22/TB-UBND 30-03-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
76/TB-VP 28-03-2018 Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Tràng Định
74/GM-UBND 09-03-2018 Giấy mời Dự họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn (74/GM-UBND ngày 09/3/2018).
73/GM-UBND 21-02-2018 Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc (73/GM-UBND ngày 09/3/2018).
73/GM-UBND 21-02-2018 Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc (73/GM-UBND ngày 09/3/2018).
73/GM-UBND 21-02-2018 Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc (73/GM-UBND ngày 09/3/2018).
73/GM-UBND 21-02-2018 Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc (73/GM-UBND ngày 09/3/2018).