Skip to main content

HỘI NGHỊ SƠ KẾT NĂM NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 74 VỀ PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Ngày 19/6/2020, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Tràng Định tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/2015/NĐ- CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về công tác Phòng không nhân dân, giai đoạn 2016 – 2020. Dự Hội nghị có Thượng tá Đặng Văn Tuyến, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Quốc Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo PKND huyện, cùng chỉ huy trưởng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm  thực hiện Nghị định 74/2015 về công tác Phòng không nhân dân, giai đoạn 2016 – 2020

Trong 5 năm qua, công tác xây dựng lực lượng PKND được cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm đúng mức. Ban Chỉ đạo PKND huyện đã tham mưu và ban hành đẩy đủ hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về công tác PKND giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, trong 5 năn qua về công tác tuyên truyền phòng không nhân dân, huyên tổ chức được 60 lớp với trên 8.700 lượt người tham gia. Tăng cường công tác quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và đặc điểm của công tác PKND bảo vệ Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn, khả năng đánh phá của địch trên không; nâng cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần, củng cố niềm tin, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Làm tốt công tác tư tưởng, quyết tâm thực hiện công tác PKND ngay trong thời bình, giữ vững thế trận lòng dân, tránh hoang mang, dao động, mất ổn định chính trị, xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ PKND. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phòng không; nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng phòng không, dân quân tự vệ; huấn luyện, diễn tập sát thực tế. Từ năm 2015 đến nay huyện đã khảo sát được 10/15 điểm hang động đưa vào kế hoạch quản lý, đồng thời xây dựng các công trình phòng thủ, cải tạo hang động, thao trường, căn cứ hậu phương của huyện. Hằng năm có trên 100% quân số tham gia huấn luyện, 100% đơn vị huấn luyện đạt yêu cầu, trong trong 5 năm qua tổ chức tập huấn phòng không nhân dân được 24 lớp với trên 1.200 lượt người tham gia.