Skip to main content

Tràng Định tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019

Ngày 21/2/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân huyện Tràng Định tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Công Trưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh, đồng chí Đại tá Nông Long Ân – Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Đặng Thị Kiều Vân – tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tràng Định, đồng chí Lý Văn Lâm – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tràng Định.