Skip to main content

TRÀNG ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN HUẤN LUYỆN NĂM 2019

Sáng ngày 01/3/2019, huyện Tràng Định tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt thi đua quyết thắng với chủ đề “Huấn luyện giỏi, Kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”.