Skip to main content

TRUNG TÂM VH,TT VÀ TRUYỀN THÔNG TRÀNG ĐỊNH TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXI NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

Đại hội Đảng bộ huyện Tràng Định lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được long trọng tổ chức trong 3 ngày từ ngày 27 đến 29/7/2020. Để góp phần quan trọng tổ chức thành công Đại hội đảng bộ huyện tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 3/7 Trung tâm VH, TT và Truyền thông huyện Tràng Định đã tổ chức lực lượng đoàn viên, thanh niên diễu hành tuyên truyền lưu động bằng xe máy, xe ô tô trên loa phóng thanh tại các tuyến đường trục chính các xã, thị trấn, các điểm tập trung đông dân cư trên địa bàn huyện, cùng với đó Trung tâm đã dựng mới và thay đổi 50 tấm Panô, treo 50 băng zôn khẩu hiệu 180 cờ Đảng, cờ Tổ quốc …tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp trên các tuyến đường chính trên tuyến Quốc lộ 4A và các tuyến nội thị thị trấnThất Khê. Qua đó, giúp cho nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức Đại hội Đảng huyện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. cũng như cổ vũ động viên các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025.