Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3773/TB-UBND 16-10-2023 Thông báo công khai dự toán 9 tháng năm 2023
1942/QĐ-UBND 21-08-2023 Công bố công khai quyết toán năm 2022
2579/TB-UBND 20-07-2023 Thông báo công khai dự toán 6 tháng năm 2023
1252/TB-UBND 14-04-2023 Công khai dự toán quí I năm 2023
93/QĐ-UBND 11-01-2023 Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
2805/QĐ-UBND 21-10-2022 Quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022
338/BC-UBND 06-05-2022 Tình hình công khai dự toán ngân sách năm 2022