Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4551/CTR-UBND 06-12-2023 Công tác tháng 12 năm 2023 của UBND huyện
3630/CTR-UBND 06-10-2023 Công tác tháng 10 năm 2023 của UBND huyện
2738/CTR-UBND 02-08-2023 Công tác tháng 8 năm 2023 của UBND huyện
2352/CTR-UBND 04-07-2023 Công tác tháng 7 năm 2023 của UBND huyện
1905/CTR-UBND 05-06-2023 Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của UBND huyện
694/CTR-UBND 06-03-2023 Công tác tháng 3 năm 2023 của UBND huyện
340/CTR-UBND 07-02-2023 Chương trình Công tác tháng 02 năm 2023 của UBND huyện
200/CTr-UBND 17-01-2023 Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện
13/CTR-UBND 05-01-2023 Chương trình Công tác tháng 01 năm 2023 của UBND huyện
16/CTr-UBND 07-12-2022 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 11 năm 2022 của UBND huyện
15/CTr-UBND 07-11-2022 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 11 năm 2022 của UBND huyện
14/CTr-UBND 03-10-2022 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 10 năm 2022 của UBND huyện
08/CTr-UBND 02-06-2022 Chương trình công tác tháng 6 năm 2022 của UBND huyện
133/TB-HĐTD 27-09-2019 Kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 và dự kiến thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
225/TB-HĐTD 05-09-2019 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 (Vòng 1)
224/TB-HĐTD 05-09-2019 THÔNG BÁO Hình thức, nội dung và tài liệu ôn tập thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 (vòng 1)
91/TB-UBND 26-06-2019 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
88 /TB-UBND 19-06-2019 THÔNG BÁO Bổ sung nội dung về tuyển dụng công chức năm 2019
86/TB-UBND 18-06-2019 THÔNG BÁO Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 tại UBND huyện Tràng Định
290/QĐ-UBND 30-01-2019 Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018
189/TB-UBND 28-12-2018 THÔNG BÁO Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018
302/TB-HĐTD 16-11-2018 THÔNG BÁO Thí sinh đến dự thi tuyển viên chức năm 2018