Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Tuần 35 (2022) 22-08-2022 Lịch công tác tuần 35
Tuần 34 (2022) 14-08-2022 Lịch công tác tuần 34
Tuần 33 (2022) 07-08-2022 Lịch công tác tuần 33
11/CTr-UBND 04-08-2022 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 8 năm 2022 của UBND huyện
Tuần 32 (2022) 01-08-2022 Lịch công tác tuần 32 (2022)
Tuần 31 (2022) 25-07-2022 Lịch công tác tuần 31 (2022)
Tuần 30 (2022) 17-07-2022 Lịch công tác tuần 30 (2022)
Tuần 29 (2022) 11-07-2022 Lịch công tác tuần 29 (2022)
Tuần 28 (2022) 04-07-2022 Lịch công tác tuần (2022)
Tuần 25/2022 13-06-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 24/2022 06-06-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 23/2022 30-05-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 22/2022 23-05-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 21/2022 16-05-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 20/2022 09-05-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 19/2022 02-05-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 17/2022 25-04-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 16/2022 18-04-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 15/2022 11-04-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 14/2022 04-04-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 12/2022 21-03-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 11/2022 14-03-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 10/2022 07-03-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 9/2022 28-02-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 13/2022 28-02-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 8/2022 21-02-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 7/2022 14-02-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 6/2022 07-02-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 5/2022 31-01-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 4/2022 24-01-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 3/2022 17-01-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 2/2022 10-01-2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần 1/2022 03-01-2021 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
162/TB-UBND 04-11-2020 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức thực hiện công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của huyện
Tuần thứ 18 27-04-2020 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 18 từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)
13/8/2019 08-12-2019 Lịch công tác của lãnh đạo huyện, tuần thứ 33 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019
Lịch công tác tuần 43 21-10-2019 Lịch công tác tuần 43 của lãnh đạo huyện ( từ ngày 21/10 đến 27/10/2019)
Tuần thứ 25 từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019 17-06-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 24 từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019 10-06-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
06/8/2019 08-06-2019 Lịch công tác Tuần 32 của lãnh đạo HĐ ND, UBND huyện ( Từ 5/8/2019 - 11/8/2019)
Tuần thứ 23 từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019 03-06-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 22 từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019 27-05-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 21 từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019 20-05-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 20 từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019 13-05-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019 06-05-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019 29-04-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019 20-04-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 16 16-04-2019 Lịch công tác lãnh đạo HĐND, UBND huyện
Tuần thứ 15 từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019 10-04-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 14 từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019 01-04-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 13 từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019 28-03-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 12 từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019 19-03-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 11 từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019 11-03-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 10 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019 08-03-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
03/8/2019 08-03-2019 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tràng Định
từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019 01-03-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 18-02-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
28/01/2019 đến ngày 03/02/2019 28-01-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 21-01-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
Tuần thứ 02 từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019 07-01-2019 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 02 từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)
752/TB-UBND 28-12-2018 Lịch trực của lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện trong dịp nghỉ lễ tết Dương lịch năm 2019
(Tuần thứ 49 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018) 03-12-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 49 từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)
(Tuần thứ 48 từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018) 26-11-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN(Tuần thứ 48 từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018)
19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 18-11-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 47 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018)
12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 12-11-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 46 từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018)
05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 11-11-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 45 từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)
29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 28-10-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)
tuần 43 (từ ngày 22-28/10/3018) 22-10-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 43 từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018)
Lịch Tuần 42 15-10-2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN (Tuần thứ 42 từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)
Tuần 2/2022 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2022 CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, UBND HUYỆN