Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
172-TB/HU 30-05-2019 LỊCH TIẾP DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY
70/TB-UBND 25-06-2018 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định