Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
34/TB-UBND 24-02-2020 Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ ngày 25 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
172-TB/HU 30-05-2019 LỊCH TIẾP DÂN CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY
70/TB-UBND 25-06-2018 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định