Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2070/QĐ-UBND 29-10-2020 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất hộ bà Nông Thị Tiếp, số nhà 05, ngõ 01, phố Bắc Khê, khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
23/TB-ĐGHDVH 14-10-2020 Thống báo đấu giá tài sản
153/TB-UBND 07-10-2020 Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức năm 2020
2110/QĐ-UBND 06-10-2020 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức năm 2020
2072/QĐ-UBND 30-09-2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Hoàng Thị Liên, trú tại thôn Pác Pàu, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2073/QĐ-UBND 30-09-2020 Quyết định Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Hoàng Thị Liên, trú tại thôn Pác Pàu, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2063/QĐ-UBND 29-09-2020 Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xây dựng ngầm thôn Pò Đoỏng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định
2071/QĐ-UBND 29-09-2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đinh Văn Chiến và bà Chu Thị Tươi, trú tại thôn Pác Pàu, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2068/QĐ-UBND 29-09-2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Văn Minh và bà Nông Thị Bông, trú tại thôn Nà Phục, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2065/QĐ-UBND 29-09-2020 Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Di tích chiến thắng đồn đèo Khách, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
137/TB-UBND 07-09-2020 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức năm 2020
206/TB-UBND 25-08-2020 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 (vòng 2)
130/TB-UBND 24-08-2020 Thông báo kết quả thi viên chức vòng 1 và dự kiến thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
143/TB-TTPTQĐ 20-08-2020 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản khu đất Đội Duy tu cầu đường cũ và khu đất tập thể NHNN&PTNT (cũ)
175/TB-HĐTD 07-08-2020 Thông báo thí sinh đến dự thi kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 (vòng 1)
13/TB-TCKH 05-08-2020 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
119/TB-UBND 03-08-2020 Thông báo Tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 (Tính đến ngày 31/7/2020)
1350/QĐ-UBND 20-07-2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lương Văn Mùi và bà Nguyễn Thị Binh, trú tại thôn Pò Bó, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
113/TB-UBND 17-07-2020 Thông Báo Tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 (Tính đến hết ngày 15/7/2020)
113/TB-UBND 16-07-2020 Thông báo Kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 tại UBND huyện Tràng Định
157/TB-HĐTD 16-07-2020 THÔNG BÁO Hình thức thi, nội dung thi và hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
111/TB-UBND 16-07-2020 THÔNG BÁO Tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 (Tính đến ngày 14/7/2020)
09/TB-TCKH 13-07-2020 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
110TB-UBND 13-07-2020 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 (Tính đến ngày 10/7/2020)
10/TB-TCKH 13-07-2020 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1249/QĐ-UBND 08-07-2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Xuân Sinh và bà Phan Thị Hiền, trú tại thôn Nà Nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
108/TB-UBND 06-07-2020 Thông báoTình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 (Tính đến ngày 03/7/2020)
1223/QĐ-UBND 01-07-2020 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Khánh Linh, trú tại số nhà 36, đường Đại Huề, khối Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
104/TB-UBND 25-06-2020 Thông báo thí sinh đủ điều kiện sát hạch đặc cách, không đủ điều kiện sát hạch đặc cách viên chức năm 2020
1111/QĐ-UBND 22-06-2020 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cho ông Tô Văn Phú và bà Đinh Thị Tuyết, trú tại thôn Pác Pàu, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1110/QĐ-UBND 22-06-2020 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cho ông Tô Văn Phú và bà Đinh Thị Tuyết, trú tại thôn Pác Pàu, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1087/QĐ-UBND 16-06-2020 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Hoàng Thị Thúy, trú tại thôn Nà Nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
100/TB-UBND 15-06-2020 Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 tại UBND huyện Tràng Định
99/TB-UBND 11-06-2020 Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020
1055/QĐ-UBND 08-06-2020 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Thanh Thúy, trú tại thôn Nà Pài, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1058/QĐ-UBND 08-06-2020 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho ông Nông Văn Phúc và bà Cung Thị Sầm; trú tại thôn Nà Slảng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
929/QĐ-UBND 20-05-2020 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lương Thị Lan, trú tại thôn Nà Pài, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
76/TB-UBND 14-05-2020 Thông báo tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020
73/TB-UBND 28-04-2020 Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 (tính đến ngày 28/4/2020)
795/QĐ-UBND 28-04-2020 Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện
62/TB-UBND 10-04-2020 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Tràng Định năm 2020
291/QĐ-UBND 18-02-2020 Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Dương Công Sơn và bà Tô Thị Năm, trú tại thôn Pác Pàu, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
279/QĐ-UBND 17-02-2020 Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho ông Bế Văn Nghĩa và bà Hoàng Thị Hợp, trú tại thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
276/QĐ-UBND 17-02-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ ông Nông Văn Hữu, trú tại thôn Áng Mò, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
280/QĐ-UBND 17-02-2020 Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với ông Mai Văn Hoàng và bà Hứa Thị Tầm, trú tại thôn Hai, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
177/QĐ-UBND 10-02-2020 QUYẾT ĐỊNH Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Đàm Hán Cường, trú tại số nhà 20A1, đường Ngô Thì Sĩ, Khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
175/QĐ-UBND 10-02-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ ông Nông Văn Hữu, trú tại thôn Áng Mò, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
176/QĐ-UBND 10-02-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ ông Nông Văn Hữu, trú tại thôn Áng Mò, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
172/QĐ-UBND1 10-02-2020 QUYẾT ĐỊNH Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Vi Thị Sín, trú tại thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
172/QĐ-UBND 10-02-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ ông Nông Văn Hữu, trú tại thôn Áng Mò, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
13/TB-UBND 03-02-2020 V/v dừng tổ chức các Lễ hội Xuân, các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV) trên địa bàn huyện Tràng Định
146/QĐ-UBND 03-02-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho bà Tô Bích Thanh, trú tại thôn Pác Pàu, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
36/QĐ-UBND 14-01-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phan Văn Thịnh, trú tại thôn Bản Tét, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định
147/TB-UBND 07-11-2019 Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
2873/QĐ-UBND 16-10-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền điều hành hoạt động của UBND huyện Tràng Định từ ngày 18/10/2019 đến hết ngày 20/10/2019
2874/QĐ-UBND 16-10-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
2709/QĐ-UBND 27-09-2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Tràng Định
09-09-2019 Thông báo V/v tìm nhân thân cúa 02 ngôi mộ ( dưới Trạm Rada 59) thuộc địa bàn xã Đề Thám
224/TB-HĐTD 05-09-2019 THÔNG BÁO Hình thức, nội dung và tài liệu ôn tập thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 (vòng 1)
118/TB-UBND 26-08-2019 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức năm 2019
31/7/2019 31-07-2019 Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
Ban hành kèm theo Quyết định 10-07-2019 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ “Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG)
02/CĐ-UBND 14-06-2019 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc ứng phó với mưu lũ trên sông Bắc Giang (Sông Văn Mịch)
344/TB-VP 11-04-2019 Lịch trực trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và 30/4 - 01/5/2019 của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
03/4/2019 04-04-2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng kháo XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
47/TB-UBND 21-03-2019 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 UBND xã Chi Lăng
35 /TB-UBND 13-03-2019 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 UBND xã Quốc Khánh
458/QĐ-UBND 14-02-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho ông Nông Minh Quân và bà Vi Thị Ánh; trú tại Thôn Khắc Đeng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
26/7/2016 06-02-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 8 năm 2019 của các đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
31/7/2019 08-01-2019 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
207/TB-HĐKTSH 23-08-2018 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
208/TB-HĐKTSH 23-08-2018 THÔNG BÁO Về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức huyện Tràng Định năm 2018
109/TB-UBND 17-08-2018 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện Không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018
101/TB-UBND 08-08-2018 THÔNG BÁO Tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến hết ngày 06/8/2018)
99 /TB-UBND 03-08-2018 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến ngày 03/8/2018)
96/TB-UBND 01-08-2018 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến ngày 31/7/2018)
90 /TB-UBND 27-07-2018 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến ngày 27/7/2018)
87 /TB-UBND 26-07-2018 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến ngày 24/7/2018)
1546 /QĐ-UBND 25-07-2018 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bàBùi Thị Hảo, trú tại khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
1547 /QĐ-UBND 25-07-2018 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bàTrần Thị Phan, trú tại khu 1 thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
1545/QĐ-UBND 25-07-2018 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Văn Kê, trú tại khu 3 thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
83 /TB-UBND 23-07-2018 THÔNG BÁOTình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức
779/STNMT-BVMT 11-07-2018 phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan
70/TB-UBND 25-06-2018 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định
76/TB-UBND 07-06-2018 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2018
116/TB-VP 24-04-2018 Lịch trực ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 AL), Ngày miền nam hoàn toàn giải phòng (30/4) và Quốc tế lao động (01/5/2018)
117/TB-VP 24-04-2018 Lịch trực ngày nghỉ tháng 5 năm 2018 của Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
94/TB-VPĐP 18-04-2018 Thông báp kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 tại các xã trên địa bàn huyện
38/TB-UBND 16-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 UBND xã Hùng Việt
39/TB-UBND 16-04-2018 Về việc tuyển dụng chức danh Trưởng Công an xã năm 2018
35/TB-UBND 11-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 Trung tâm VHTT và Truyền thông
30/TB-UBND 09-04-2018 Về việc Thông báo kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán NSNN năm 2018 tại xã Kháng Chiến
29/TB-UBND 09-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 UBND xã Tân Yên
28/TB-UBND 04-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 UBND xã Cao Minh
91/TB-VP 04-04-2018 Lịch trực ngày nghỉ tháng 4 năm 2018 của Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
26/TB-UBND 03-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 UBND xã Khánh Long
25/TB-UBND 02-04-2018 Thông báo kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 đối với xã Đại Đồng, huyện Tràng Định
22/TB-UBND 30-03-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
21/TB-UBND 30-03-2018 Về việc ủy quyền điều hành hoạt động UBND huyện Tràng Định
23/TB-UBND 30-03-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018