Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6, KHÓA XXI

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6, KHÓA XXI

 

Ngày 04/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tràng Định khóa XXI tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhằm sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.