Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện: Đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021

Ngày 22/4/2021, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý I năm 2021 để đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Ngọ Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì phiên họp.

Trong quý I/2021, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, chỉ đạo sát sao đối với hoạt động Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Ban Đại diện tỉnh giao. Công tác giải ngân cho vay được triển khai kịp thời, doanh số cho vay đạt 23.968 triệu đồng với 513 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ cho vay 13 chương trình tín dụng là 277.450 triệu đồng, tăng 5.294 triệu đồng so với năm 2020; huy động vốn đạt 36.929 triệu đồng, tăng 508 triệu đồng so với đầu năm; nguồn vốn ngân sách địa phương là 2.546 triệu đồng, tăng 500 triệu đồng so với năm 2020; Chất lượng tín dụng được đảm bảo và tương đối ổn định, nợ quá hạn chiếm 0,06% tổng dư nợ; chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV có chuyển biến tích cực, số tổ TK&VV xếp loại tốt, khá chiếm 98,6%, không có tổ hoạt động yếu; Ban Đại diện HĐQT huyện đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2021.

Tại phiên họp các đại biểu đã tiến hành thảo luận, góp ý về một số nội dung như: Việc giải ngân cho vay tăng trưởng dư nợ, công tác huy động vốn, chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác, ủy nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội (CTXH) nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ TK&VV..; xem xét, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra để thực hiện trong quý II năm 2021.

 

Description: D:\VBSP_TRANG DINH\CONG TAC TRUYEN THONG\BAN DAI DIEN\1.1.jpg

Đồng chí Ngọ Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban

Đại diện HĐQT NHCSXH huyện kết luận cuộc họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Ngọ Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận những kết quả của Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã đạt được trong quý I năm 2021, đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện, các tổ chức CTXH nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục tăng cường giải ngân cho vay các chương trình tín dụng đến các đối tượng thụ hưởng; rà soát, phân loại các trường hợp nợ quá hạn để có biện pháp xử lý thu hồi; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền huy động tiết kiệm, các cơ quan, đơn vị quan tâm mở tài khoản tiền gửi tại NHCSXH; công tác kiểm tra giám sát của thành viên Ban Đại diện và tổ chức CTXH nhận ủy thác cần thực hiện sớm theo kế hoạch đã xây dựng; tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV… Đảm bảo trong quý II năm 2021 hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao./.

                                                                                     

                                                                              Trung Kiên

                                                           Ngân hàng CSXH huyện Tràng Định