Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

BẾ MẠC CUỘC DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH NĂM 2021

 

          Trong vòng 2,5 ngày đêm (từ chiều ngày 12/10 đến hết ngày 14/10/2021), cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tràng Định năm 2021 diễn ra thành công tốt đẹp và hoàn thành Xuất sắc, đồng thời đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị, phương tiện thiết bị phục vụ công tác diễn tập và được tổ chức bế mạc vào chiều 14/10/2021. Dự và chỉ đạo trong suốt quá trình diễn tập có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh cùng các thành viên ban đạo diễn, ban chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, huyện Tràng Định đã hoàn thành Xuất sắc mọi nhiệm vụ trong Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021, đồng thời các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang huyện thực hiện nghiêm túc, là cuộc diễn tập có nhiều điểm mới trong nội dung, sáng tạo trong phương pháp tổ chức thể hiện, tiến hành thực binh đa dạng với nhiều thành phần và lực lượng tham gia. Cuộc diễn tập đã phản ánh sự nghiêm túc và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu I về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Qua diễn tập đã rút ra nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành diễn tập khu vực phòng huyện. Kết quả của cuộc diễn tập sẽ là cơ sở để tiếp tục xây dựng và củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ huyện, xây dựng lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh của toàn dân; đồng thời xây dựng, bổ sung phương án tác chiến, hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. 

Phát biểu tại Lễ bế mạc, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả mà các cấp, các ngành, đơn vị, tập thể, cá nhân và lực lượng vũ trang huyện Tràng Định đã đạt được trong cuộc diễn tập. Để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh đã đề ra, đồng chí đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tràng Định cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; làm tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, phát triển kinh tế và quốc phòng an ninh, đặc biệt là công tác đảm bảo trong tác chiến Khu vực phòng thủ của huyện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân", xây dựng Khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng ngày càng cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và quốc phòng, an ninh của huyện.   

 

 

Nhân dịp này, UBND huyện Tràng Định tặng giấy khen cho 17 tập thể và 35 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2021./.

Thực hiện: BÍCH LẠI - LƯƠNG MINH

 Trung tâm VH,TT & Truyền thông Tràng Định