Thời điểm này, người dân ở những vùng quế huyện Tràng Định đã cơ bản khai thác xong vỏ quế đợt 1 năm 2020, đồng thời tiến hành phơi khô để đem đi tiêu thụ. Giá vỏ quế hiện nay thấp hơn so với năm 2019.