Ngày 30/12/2020, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Tràng Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hoàng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ngọ Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo Hội người cao tuổi 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020 công tác tổ chức Hội từng bước được củng cố và kiện toàn, đến nay toàn huyện Tràng Định có 6 nghìn 870 hội viên đang sinh hoạt ở 227 chi hội của 22 xã, thị trấn. Các chế độ chính sách đối với người cao tuổi được triển khai kịp thời, trong năm Hội người cao tuổi các xã, thị trấn đã tổ chức mừng thọ cho 934 cụ với số tiền hơn 368 triệu đồng; có hơn 3 nghìn 200 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; trên 7 nghìn 500 cụ được cấp thẻ BHYT; xây dựng Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy Người cao tuổi trong năm 2020 được trên 67 triệu đồng... Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Trong năm Hội người cao tuổi các xã, thị trấn đã vận động hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được và chưa đạt được trong năm 2020 để từ đó cùng đưa ra những biện pháp tích cực trong công tác Hội người cao tuổi năm 2021. Theo đó thống nhất đề ra mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu kết nạp trên 90% người cao tuổi vào Hội; phấn đấu 70% hội viên và chi hội đạt “Tuổi cao - Gương sáng”; phấn đấu 90% các xã, thị trấn có quỹ hội... Bên cạnh đó Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện cũng đã phát động thi đua và ký giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021 với Hội người cao tuổi các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.