Ngày 26/4/2021, Uỷ ban MTTQ phối hợp với Ủy ban bầu cử huyện Tràng Định tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn để người ứng cử vận động bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bằng hình thức trực tuyến với 22 điểm cầu xã, thị trấn. Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy có đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Hoàng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Tràng Định. 

TAP HUAN BC5

Tại hội nghị, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình tại đơn vị bầu cử. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương; thông báo với những người ứng cử những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương để người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động của mình trước khi tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri.