Ngày 26/4/2021, UBND huyện Tràng Định tổ chức hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2015-2021 và rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021.