Nhằm chung tay giúp đỡ bà con nông dân Hữu Lũng trong đợt dịch Covid 19 này, nhất là việc tiêu thụ vải thiều, trong các ngày đầu tháng 6 năm 2021, Huyện Đoàn Tràng Định chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn thanh niên các xã, thị trấn và kêu gọi các cá nhân, tập thể trên địa bàn toàn huyện mua ủng hộ vải thiều cho con nhân dân huyện Hữu Lũng.

vai 6

Theo đó đến ngày 3.6.2021, các xã, thị trấn đều có đơn đặt hàng vải Hữu Lũng với tổng số vải là trên 8 tấn.

 

vai 3

Tuy nhiên phía huyện Hữu Lũng mới chuyển lên được 6 tấn vải, và chỉ trong vòng 1 tiếng đã bán hết số vải với đơn giá 10 nghìn đồng/kg.

vai4

Đây là những hoạt động trong tháng tình nguyện hè, sự chung tay thiết thực của đoàn viên thanh niên trên toàn huyện Tràng Định trong phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và huyện Hữu Lũng nói riêng, phát huy được tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Tràng Định./.

Thực hiện: PHẠM THOA – NÔNG DƯ

Trung tâm VHTT và Truyền thông huyện Tràng Định