Chiều 13/9, Đoàn kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp (CCTP) tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCTP đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện công tác CCTP theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Công tác CCTP được quan tâm lãnh đạo thường xuyên, đạt kết quả tích cực.