Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện cũng như thúc đẩy giao lưu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Theo đó, năm 2020, từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn huy động khác xã Chí Minh, huyện Tràng Định đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hơn 10 tỷ đồng để thi công tuyến đường Nà Cạo – Lũng Phầy, có tổng chiều dài tuyến hơn 9 ki lô mét, với kết cấu đường cấp A, bê tông xi măng, mặt đường rộng 3,5 mét, độ dày nền đường 20 cm.