Ngày 19/5/2023 Huyện ủy Tràng Định tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện trên cơ sở Chi bộ Trung tâm Y tế.

Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ