Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập huấn nghiệp vụ trực tuyến cho Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện năm 2023

Sáng ngày 19/05, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ trực tuyến cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã năm 2023, tham dự có 21/22 đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

Tại lớp tập huấn, các đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn đã được các đồng chí giảng viên là Ban Giám đốc, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giới thiệu tổng quan về ngân hàng Chính sách xã hội; tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện; vai trò và một số nghiệp vụ chính của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội…

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các đồng chí là Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện hiểu rõ hơn về hoạt động của NHCSXH, xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện tín dụng chính sách. Bên cạnh đó qua đợt tập huấn này đã trang bị thêm cho các đồng chí một số kỹ năng, phương pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ với vai trò là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, chỉ đạo hoạt động đối với Ban giảm nghèo, Tổ chức CTXH nhận ủy thác, các trưởng thôn, ban quản lý tổ TK&VV trong việc quản lý điều hành đối với nguồn vốn tín dụng chính sách tại địa phương.

                                                                   Hoàng Trung Hiếu

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tràng Định