Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Ngày 18/1/2021, tại huyện Tràng Định, BCH Đảng bộ huyện Tràng Định, BCH Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác cán bộ. Công tác cán bộ này vừa đáp ứng nhiệm vụ cấp thiết, vừa có tính chiến lược lâu dài, tăng cường sự phối hợp, thống nhất trong lãnh đạo của Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) với cấp ủy cấp huyện, cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.