Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

ĐỀ THÁM GIÚP NÔNG DÂN GIẢI CỨU HƠN 2 NGHÌN CÂY CẢI BẮP - MỘT VIỆC LÀM CẦN LAN TỎA TRONG CỘNG ĐỒNG

Do tác động của dịch bệnh COVID 19 nên nhiều sản phẩm của người nông dân làm ra rất khó tiêu thụ. Minh chứng cho điều đó là hộ ông Nguyễn Khắc Giao, ở thôn Kéo Lày, xã Đề Thám, huyện Tràng Định trồng được hơn 4 nghìn cây cải bắp đến kỳ thu hoạch vẫn chưa tiêu thụ được.