Skip to main content

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

maplS.png

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Thư viện video

Xã đạt chuẩn nông thôn mới

          Xã Đội cấn                                    Xã Đại Đồng
          Xã Tri Phương                              Xã Quốc Khánh
          Xã Cao Minh                                  Xã Chi Lăng 
          Xã Đề Thám                                  Xã Hùng Sơn
          Thị trấn Thất Khê                        Xã Quốc Việt                                   

WEB SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ, CÁC XÃ

LIÊN KẾT WEBSITES

Số liệu thống kê

Cảm ơn bạn đã truy cập vào Trang web của huyện Tràng Định 0 lần
(Tính từ ngày 08/8/2023).