Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
260/TB-HĐTDVC 22-09-2022 THÔNG BÁO Hình thức, nội dung thi tuyển, tài liệu ôn tập, thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022
174/TB-UBND 22-09-2022 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (bổ sung theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 21/9/2022)
2532/QĐ-UBND 21-09-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
239/GM-UBND 16-09-2022 GIẤY MỜI Họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2022
2485/QĐ-UBND 16-09-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Tiến Lợi, trú tại khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2479/QĐ-UBND 14-09-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lâm Văn Khảo và bà Ngọc Thị Nguyện, trú tại thôn Bản Sái (nay là thôn Thống Nhất), xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
249/TB-HĐTD 13-09-2022 THÔNG BÁO Thu phí dựtuyển viên chức năm 2022
2472/QĐ-UBND 13-09-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng trường Mầm Non Tri Phương, thuộc xã Tri Phương, huyện Tràng Định
242/TB-HĐTDVC 09-09-2022 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 huyện Tràng Định huyện Tràng Định
169/TB-UBND 08-09-2022 THÔNG BÁO Thay đổi một số nội dung tại Thông báo số 135/TB-UBND ngày 01/7/2022 về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022
1383/UBND-NN&PTNT 07-09-2022 V/v thông tin tình hình hoạt động nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ thủy lợi trên địa bàn huyện Tràng Định
06-09-2022 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án trường PTDTNT THCS và THPT huyện Tràng Định
2433/QĐ-UBND 05-09-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Thiện và bà Bế Thị Bích Huệ, trú tại thôn Bản Nằm, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2432/QĐ-UBND 05-09-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hứa Thanh Tùng và bà Đinh Thị Hương, trú tại thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2427/QĐ-UBND 31-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Đường Văn Dũng, trú tại thôn Cốc Phát, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định
2428/QĐ-UBND 31-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Đinh Đại Nghĩađịa chỉ thôn Cốc Phát, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
12/CTr-UBND 31-08-2022 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 9 năm 2022 của UBND huyện
304/QĐ-HĐND 26-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp chuyên đề Hội đồngnhân dân huyện Tràng Định Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
2305/QĐ-UBND 25-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn huyện Tràng Định
1971/QĐ-UBND 19-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ bà Mạc Thị Thào, địa chỉ thôn Nà Cáy, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1971/QĐ-UBND 19-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ bà Mạc Thị Thào, địa chỉ thôn Nà Cáy, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
216/GM-UBND 15-08-2022 Giấy mời Hop UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2022.
159/TB-UBND 11-08-2022 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đào Viên năm 2022
247/VHTT 11-08-2022 V/v triển khai tuyên truyền việc sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn
Số 38 - CV/BCĐ 09-08-2022 V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác
208/GM-UBND 03-08-2022 GIẤY MỜI Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (mở rộng)
156/TB-UBND 03-08-2022 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022
154/TB-UBND 29-07-2022 THÔNG BÁO Lấy ý kiến đóng góp về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, của huyện Tràng Định
153/TB-UBND 28-07-2022 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 (Tính đến hết ngày 27/7/2022)
192/TB-HĐTDCC 27-07-2022 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 huyện Tràng Định
190/TB-HĐTDCC 27-07-2022 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh thi tham gia dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
148/TB-UBND 26-07-2022 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 (Tính đến hết ngày 22/7/2022)
150/TB-UBND 26-07-2022 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 (Tính đến hết ngày 25/7/2022)
184/TB-HĐTD 25-07-2022 Thông báo Hình thức, nội dung thi tuyển; tài liệu ôn tập, nộp lệ phí thi tuyển công chức cấp xã năm 2022
144/TB-UBND 18-07-2022 THÔNG BÁO: Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 11tháng 7 năm 2022
143/TB-UBND 14-07-2022 THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chứcnăm 2022(Tính đến hết ngày 11/7/2022)
142/TB-UBND 11-07-2022 Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện hồ sơ khoa học các xã An toàn khu, vùng An toàn khu
139/TB-UBND 06-07-2022 Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
135/TB-UBND 01-07-2022 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
119/TB-UBND 13-06-2022 Kết luận của đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
118/TB-UBND 13-06-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 10 tháng 6 năm 2022
120/TB-UBND 13-06-2022 Kết luận của đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với ông Hoàng Trường Phúc, trú tại thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
117/TB-UBND 08-06-2022 Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
116/TB-UBND 03-06-2022 Kết luận của đồng chí Hoàng Như Bách,Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai tại Trường Tiểu học xã Quốc Việt và Trạm Y tế xã Quốc Việt
104/TB-UBND 23-05-2022 Kết quả vận động ủng hộ và sử dụng Quỹ “Bảo trợ trẻ em” huyện Tràng Định 5 tháng đầu năm 2022
98 /TB-UBND 19-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Triệu Minh Sơn và bà Triệu Thị Phương, trú tại thôn Pác Đeng (nay là thôn Nà Đeng), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
96 /TB-UBND 19-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lý Văn Hoàn, trú tại thôn Cốc Lùng (nay là thôn Đoàn Kết), xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
99 /TB-UBND 19-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bàn Văn Lạ và bà Triệu Thị Bảo, trú tại thôn Kéo Cà (nay là thôn Kéo Mười), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
91/TB-UBND 13-05-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 10 tháng 5 năm 2022
89/TB-UBND 06-05-2022 Về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Quy hoạch chi tiết dự án Đầu tư xây dựng chợ thị trấn Thất Khê, tỉ lệ 1/500
115/TB-UBND 03-05-2022 Kết luận của đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện về kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 tại xã Hùng Việt
83/TB-UBND 19-04-2022 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quí I năm 2022
82./TB-UBND 18-04-2022 Về việc điều chỉnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
81/TB-UBND 13-04-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 4 năm 2022
62/TB-UBND 25-03-2022 Kết luận của đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp công tác chuẩn bị mặt bằng đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã các xã biên giới trên địa bàn huyện Tràng Định
59/TB-UBND 17-03-2022 Kết luận Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2022
54/TB-UBND 14-03-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lý Văn Châu và bà Đặng Thị Chài, trú tại thôn Phia Khao, xã Tân Yên huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
56/TB-UBND 14-03-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Triệu Văn Quan, trú tại thôn Phia Khao, xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
55/TB-UBND 14-03-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Bế Thúy Phẻn, trú tại thôn Pác Đeng (nay là thôn Nà Đeng) xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
50/TB-UBND 10-03-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Triệu Văn San và bà Bàn Thị Quan, trú tại thôn Nà Đeng, xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
49/TB-UBND 10-03-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bàn Văn Sòi và bà Triệu Thị Say, trú tại thôn Pác Đeng (nay là thôn Nà Đeng), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
45/TB-UBND 09-03-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Triệu Văn So và bà Bàn Thị Liêu, trú tại thôn Pác Đeng (nay là thôn Nà Đeng), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
44/TB-UBND 09-03-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Dương Văn Khé và bà Dương Thị Pham, trú tại thôn Pác Mười (nay là thôn Kéo Mười), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
71/TB-HKL 04-03-2022 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
34/TB-UBND 02-03-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25 tháng 02 năm 2022
18/TB-UBND 22-02-2022 Kết luận của đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện mở rộng; giao ban công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và công tác quản lý đất đai, xây dựng tháng 02 năm 2022
17/TB-UBND 16-02-2022 Kết luận Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022
15/TB-UBND 11-02-2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 10 tháng 02 năm 2022
13/TB-UBND 08-02-2022 Thông báo về việc dừng hoạt động khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tràng Định
10/TB-UBND 27-01-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25 tháng 01 năm 2022
08/TB-UBND 17-01-2022 Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
01/TB-UBND 11-01-2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 10 tháng 01 năm 2022
14/TB-HĐTDVC 10-01-2022 Thông báo thí sinh trúng tuyển kì thi tuyển viên chức năm 2021
24/QĐ-UBND 10-01-2022 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển kì thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
703/TB-UBND 16-12-2021 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
692/TB-UBND 02-12-2021 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 và thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi phòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
393/TB-HĐTDVC 02-12-2021 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi viên chức vòng 2
732/TB-HĐTDVC 19-11-2021 Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển viên chức năm 2021 (Vòng 1)
366/TB-HĐTDCV 12-11-2021 Thông báo hình thức, nội dung thi tuyển; tài liệu ôn tập, nộp lệ phí thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
328/TB-BCĐ 21-10-2021 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 huyện Tràng Định
653/TB-UBND 19-10-2021 Diễn biến tình hình công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn huyện Tràng Định ngày 18/10/2021
2869/QĐ-UBND 15-10-2021 Quyết định công nhận xã Quốc Khánh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
64/TB-BTCD 29-09-2021 Thông báo lịch tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2742/QĐ-UBND 27-09-2021 Về việc đề nghị xin chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Trần Văn Hùng và bà Triệu Thị Tầm, trú tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (thửa 153)
253/TB-UBND 08-09-2021 Kết luân của đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tràng Định năm 2021
244/TB-UBND 01-09-2021 Kế hoạch dự Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 các trường trên địa bàn huyện
205/TB-UBND 11-08-2021 Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 06/8/2021)
196/TB-UBND 05-08-2021 Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 04/8/2021)
186/TB-UBND 31-07-2021 Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 (Tính đến hết ngày 29/7/2021)
158/TB-UBND 15-07-2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2021
150/TB-UBND 07-07-2021 Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tràng Định năm 2021
134/TB-UBND 30-06-2021 Kết luân của đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện ̣ tại Hội nghị trực tuyến với UBND các xã, thị trấn ngày 25 tháng 6 năm 2021
11/TB-TCKH 22-06-2021 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
826/UBND-NV 11-06-2021 Về việc triển khai tuyển sinh đào tạo lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung, ngoài kế hoạch khóa 21 (2021 - 2022) tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
752/UBND-NV 02-06-2021 V/v triển khai thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện HCQG năm 2021
50/TB-UBND 05-05-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến ngày 04/5/2021)
49/TB-UBND 04-05-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến ngày 28/4/2021)
46/TB-UBND 22-04-2021 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (Tính đến ngày 20/4/2021)
37/TB-UBND 06-04-2021 Thông báo Về thời gian, địa điểm, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 tại UBND huyện Tràng Định
22 /TB-UBND. 23-03-2021 Thông báo về lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030