Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
47/TB-UBND 21-03-2019 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 UBND xã Chi Lăng
35 /TB-UBND 13-03-2019 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 UBND xã Quốc Khánh
458/QĐ-UBND 14-02-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho ông Nông Minh Quân và bà Vi Thị Ánh; trú tại Thôn Khắc Đeng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
26/7/2016 06-02-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 8 năm 2019 của các đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
31/7/2019 08-01-2019 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
208/TB-HĐKTSH 23-08-2018 THÔNG BÁO Về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức huyện Tràng Định năm 2018
207/TB-HĐKTSH 23-08-2018 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
109/TB-UBND 17-08-2018 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện Không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018
101/TB-UBND 08-08-2018 THÔNG BÁO Tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến hết ngày 06/8/2018)
99 /TB-UBND 03-08-2018 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến ngày 03/8/2018)
96/TB-UBND 01-08-2018 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến ngày 31/7/2018)
90 /TB-UBND 27-07-2018 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến ngày 27/7/2018)
87 /TB-UBND 26-07-2018 THÔNG BÁO tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2018 (Tính đến ngày 24/7/2018)
1546 /QĐ-UBND 25-07-2018 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bàBùi Thị Hảo, trú tại khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
1547 /QĐ-UBND 25-07-2018 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bàTrần Thị Phan, trú tại khu 1 thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
1545/QĐ-UBND 25-07-2018 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Văn Kê, trú tại khu 3 thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
83 /TB-UBND 23-07-2018 THÔNG BÁOTình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức
779/STNMT-BVMT 11-07-2018 phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan
70/TB-UBND 25-06-2018 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định
76/TB-UBND 07-06-2018 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2018
116/TB-VP 24-04-2018 Lịch trực ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 AL), Ngày miền nam hoàn toàn giải phòng (30/4) và Quốc tế lao động (01/5/2018)
117/TB-VP 24-04-2018 Lịch trực ngày nghỉ tháng 5 năm 2018 của Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
94/TB-VPĐP 18-04-2018 Thông báp kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 tại các xã trên địa bàn huyện
39/TB-UBND 16-04-2018 Về việc tuyển dụng chức danh Trưởng Công an xã năm 2018
38/TB-UBND 16-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 UBND xã Hùng Việt
35/TB-UBND 11-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 Trung tâm VHTT và Truyền thông
30/TB-UBND 09-04-2018 Về việc Thông báo kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán NSNN năm 2018 tại xã Kháng Chiến
29/TB-UBND 09-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 UBND xã Tân Yên
91/TB-VP 04-04-2018 Lịch trực ngày nghỉ tháng 4 năm 2018 của Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
28/TB-UBND 04-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 UBND xã Cao Minh
26/TB-UBND 03-04-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 UBND xã Khánh Long
25/TB-UBND 02-04-2018 Thông báo kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 đối với xã Đại Đồng, huyện Tràng Định
23/TB-UBND 30-03-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
22/TB-UBND 30-03-2018 Kết quả kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
21/TB-UBND 30-03-2018 Về việc ủy quyền điều hành hoạt động UBND huyện Tràng Định
76/TB-VP 28-03-2018 Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Tràng Định
74/GM-UBND 09-03-2018 Giấy mời Dự họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn (74/GM-UBND ngày 09/3/2018).
73/GM-UBND 21-02-2018 Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc (73/GM-UBND ngày 09/3/2018).
73/GM-UBND 21-02-2018 Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc (73/GM-UBND ngày 09/3/2018).
73/GM-UBND 21-02-2018 Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc (73/GM-UBND ngày 09/3/2018).
73/GM-UBND 21-02-2018 Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc (73/GM-UBND ngày 09/3/2018).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).