Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2944/QĐ-UBND 07-12-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề thực hiện Quy chế phối hợp Cụm an ninh liên hoàn địa bàn giáp ranh năm 2023
2939/QĐ-UBND 06-12-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Nông Văn Tỉn - Bế Thị Giấy, Xã Tri Phương)
4491/UBND-NN&PTNT 04-12-2023 Về việc đôn đốc nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2023
2924/QĐ-UBND 04-12-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nông Minh Tuệ và bà Nguyễn Thị Kiều Mỵ, trú tại thôn Khắc Đeng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
4494/BC-UBND 04-12-2023 Báo cáo tình hình hoạt động Trang Thông tin điện tử huyện Tràng Định năm 2023
2919/QĐ-UBND 04-12-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nông Trọng Thưởng và bà Giang Thị Mai Hương, trú tại thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2892/QĐ-UBND 30-11-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Khuổi Cù, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2893/QĐ-UBND 30-11-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Hang Mạ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2884/QĐ-UBND 29-11-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phan Thanh, xã Đề Thám
2885/QĐ-UBND 29-11-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đoàn Kết, xã Đề Thám
381/QĐ-HĐND 28-11-2023 Triệu tập kỳ họp thứ Mười bốn Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
2852/QĐ-UBND 27-11-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề công tác Quốc phòng địa phương năm 2023
2828/QĐ-UBND 23-11-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hát Khòn, xã Hùng Việt
2829/QĐ-UBND 23-11-2023 Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Tràng Định về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình Khu căn cứ chiến đấu trong d
4306/TB-UBND 22-11-2023 Thông báo Về việc hủy bỏ một phần danh sách tại Bảng kèm theo tại Thông báo số 44/TB-UBND, ngày 15/4/2016 của UBND huyện Tràng Định
371/QĐ-HĐND 22-11-2023 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười ba Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
2807/QĐ-UBND 22-11-2023 Về việc điều chỉnh đơn vị tiếp nhận xi măng hỗ trợ làm thủy lợi năm 2023
04/2023/QĐ-UBND 21-11-2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tràng Định
2792/QĐ-UBND 20-11-2023 Về việc thành lập Đội tuyển bóng chuyền hơi tham gia giải tại tỉnh Lạng Sơn năm 2023
2795/QĐ-UBND 20-11-2023 Về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Hang Đoỏng, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2796/QĐ-UBND 20-11-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
4239/BC-UBND 17-11-2023 Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 11 phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2023
2790/QĐ-UBND 17-11-2023 Quyết định Về viêc đính chính tên, địa chỉ thường trú của chủ sử dụng đất tại danh sách kèm theo tại Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND huyện Tràng Định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại K
2757/QĐ-UBND 14-11-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Tràng Định
2758/QĐ-UBND 14-11-2023 Phê duyệt sản phẩm Vịt quay tham gia Dự án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Tràng Định năm 2023
2743/QĐ-UBND 13-11-2023 Quyết định Phê duyệt phương án và dự toán bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án: Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66 trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn (đoạn Km43+800 - Km52+300) (Đợt 02)
2741/QĐ-UBND 13-11-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất theo Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án: Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40- Km66 trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn (đoạn Km43+800-Km52+300) (Lương Văn Tường)
2742/QĐ-UBND 13-11-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất theo Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án: Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40- Km66 trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn (đoạn Km43+800-Km52+300) (Lương Quang Huy)
4116/UBND-PTNMT 08-11-2023 V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện
4064/BC-UBND 06-11-2023 Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trong 10 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Tràng Định
2619/QĐ-UBND 03-11-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư Thôn 1, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2535/QĐ-UBND 24-10-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nông Văn Tùng, trútại thôn Háng Deng (nay là thôn Phai Sào), xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
3891/TB-UBND 23-10-2023 Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lý Tiến Dụng, trú tại thôn Nà Ỏi(nay là thôn 4), xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
3787/BC-UBND 17-10-2023 Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 10 phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2023
2438/QĐ-UBND 16-10-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Pác Luồng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2396/QĐ-UBND 12-10-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Nguyễn Văn Khâm, thửa 66)
2393/QĐ-UBND 11-10-2023 Kiện toàn công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Tràng Định
2390/QĐ-UBND 11-10-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Nguyễn Văn Khâm, thửa 40)
2394/QĐ-UBND 11-10-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Nguyễn Văn Khâm, thửa 63)
2391/QĐ-UBND 11-10-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Nguyễn Văn Kiêm, thửa 64)
2393/QĐ-UBND 11-10-2023 Kiện toàn công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Tràng Định
2345/QĐ-UBND 06-10-2023 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Tràng Định, giai đoạn 2020-2030
3624/UBND-PTNMT 05-10-2023 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện
2340/QĐ-UBND 05-10-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Đâư Linh, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2341/QĐ-UBND 05-10-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Ông Lôi Văn Tư, xã Đề Thám)
2317/QĐ-UBND 04-10-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Nà Khau, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2316/QĐ-UBND 04-10-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Nặm Khoang, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
03/2023/QĐ-UBND 04-10-2023 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Tràng Định
2318/QĐ-UBND 04-10-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Kim Lỵ, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2314/QĐ-UBND 04-10-2023 Về việc đề nghị thành lập Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng, Bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án: San ủi, GPMB trường THCS xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định
2291/QĐ-UBND 02-10-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Nhất Tiến, xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2289/QĐ-UBND 02-10-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Phiêng Sâu, xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2275/QĐ-UBND 29-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng Thôn 1, xã Kháng Chiến
2278/QĐ-UBND 29-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng Thôn 1, xã Kháng Chiến
2260/QĐ-UBND 28-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nhất Tiến, xã Vĩnh Tiến
2218/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Pò Đoỏng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2219/QĐ-UBND 25-09-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nông Văn Dỉ - Dung xã Quốc Khánh)
2207/QĐ-UBND 21-09-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Ứng, trú tại thôn Khau Slâm (nay là thôn Nà Khau),xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
525/BC-UBND 20-09-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (ông Nông Văn Xanh và bà Bế Thị Hương)
3329/BC-UBND 19-09-2023 Báo cáo nhanh thiệt hại do trận mưa lớn ngày 12-15/9/2023 trên địa bàn huyện Tràng Định
2123/QĐ-UBND 18-09-2023 Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022
2121/QĐ-UBND 18-09-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất theo điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022 (ông Nguyễn Văn Khánh)
2119/QĐ-UBND 18-09-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất theo điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022 (Ông Đường Trọng Đạt)
2129/QĐ-UBND 18-09-2023 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 30/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
2122/QĐ-UBND 18-09-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất theo Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022 (Ông Bế Văn Dư)
2120/QĐ-UBND 18-09-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất theo điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022 (ông Lương Văn Dung)
2118/QĐ-UBND 18-09-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất theo Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện công trình: Kết nối mạch vòng giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan năm 2022 (bà Đoàn Thị Khuê)
2089/QĐ-UBND 15-09-2023 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn huyện Tràng Định
3275/GM-UBND 14-09-2023 Giấy mời Họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2023
2087/QĐ-UBND 14-09-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Eng, trú tại thôn Thà Lừa (nay là thôn Cốc Toòng -Thà Lừa),xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2086/QĐ-UBND 13-09-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2023
2081/QĐ-UBND 11-09-2023 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Chu Văn Thắng, xã Đề Thám
2079/QĐ-UBND 11-09-2023 Quyết định về việc giao đất cho Cộng đồng dân cư thôn Nà Trà, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2080/QĐ-UBND 11-09-2023 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Lương Văn Độ và bà Nông Thi Băng, trú tại thôn Pò Bó, xã Đại Đồng
3206/BC-UBND 11-09-2023 Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 8 năm 2023 trên địa bàn huyện Tràng Định
2069/QĐ-UBND 08-09-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bế Văn Tần, trú tại thôn Khuổi Luông (nay là thôn Sam Khuổi),xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2064/QĐ-UBND 08-09-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề công tác Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018-2023
2070/QĐ-UBND 08-09-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ôngTriệu Văn Kim, trú tại thôn Khuổi Nà (nay là thôn Lũng Phầy -Khuổi Nà),xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
02/2023/QĐ-UBND 08-09-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định
2066/QĐ-UBND 08-09-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen đột xuất đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc tại giải Bóng bàn, Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2023
2065/QĐ-UBND 08-09-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022-2023
2071/QĐ-UBND 08-09-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Vương Thị Mạy, trú tại thôn Khuổi Dạ (nay là thôn Slam Khuổi),xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2050/QĐ-UBND 07-09-2023 Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện
2034/QĐ-UBND 05-09-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Văn Soóng và bà Đàm Thị Bioóc, trú tại thôn Long Thịnh,xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1961/QĐ-UBND 30-08-2023 Quyết định về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Cộng đồng dân cư thôn Bản Tạm (nay là thôn Khảo Bàn),xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1955/QĐ-UBND 25-08-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Thành Tựu và bà Lã Thị Tấm, địa chỉ thôn Nà Phục,xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1953/QĐ-UBND 25-08-2023 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Lục Khải Định, trú tại thôn Đâư Linh, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1950/QĐ-UBND 24-08-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bàn Quốc Bảo và bà Triệu Thị Máy, trú tại thôn Kéo Mười,xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1952/QĐ-UBND 24-08-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bàn Văn Pắn và bà Đặng Thị Lả, trú tại thôn Phia Khao,xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1949/QĐ-UBND 24-08-2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bàn Đức Toàn và bà Dương Thị Tâm, trú tại thôn Nà Đeng,xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2988/GM-UBND 23-08-2023 Giấy mời Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2023
2979/BC-UBND 22-08-2023 Kết quả sản xuất vụ Đông 2022, Đông - Xuân năm 2022 - 2023; Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2023
01/2023/QĐ-UBND 22-08-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tràng Định
1839/QĐ-UBND 17-08-2023 Quyêt định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Nguyễn Thị Oanh, trú tại số nhà 55, đường 10/10, khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1849/QĐ-UBND 17-08-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen đột xuất đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi, giải thi đấu từ cấp tỉnh trở lên năm học 2022-2023
2891/BC-UBND 16-08-2023 Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2023
2877/UBND-NV 15-08-2023 Công văn về việc triển khai xét tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ tư - năm 2023
1775/QĐ-UBND 14-08-2023 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện chuyên đề thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023
1757/QĐ-UBND 11-08-2023 Về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Kháng Chiến với Trường Trung học cơ sở Kháng Chiến thành Trường TH&THCS Kháng Chiến huyện Tràng Định, tỉnh Lạng sơn
1745/QĐ-UBND 10-08-2023 Về việc Chuyển đổi, thành lập Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn