Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1324/UBND-VHTT 29-08-2022 V/v treo Cờ Tổ quốc trong dịp Quốc khánh (02/9/1945 -02/9/2022) trên địa bàn huyện Tràng Định
1258/UBND-KTHT 16-08-2022 V/v thực hiện công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện
1952/QĐ-UBND 12-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoan 2015-2020-phân kỳ 2022 (Khu vực huyện Tràng Định).
201/BCĐ 08-08-2022 V/v rà soát tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị tôn vinh khen thưởng trong Phong trào hiến máu tình nguyện và Nộp danh sách đăng ký hiến máu tình nguyện (đợt 2) năm 2022
1930/QĐ-UBND 05-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Quyết định số 3328/QĐ-UBND, ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tràng Định
1803/QĐ-UBND 01-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đội tuyển cầu lông Thiếu niên, nhi đồng tập huấn và tham gia giải tại tỉnh Lạng Sơn năm 2022
1802/QĐ-UBND 01-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác rà soát diện tích đất sông, suối, đất chưa sử dụng và giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến dự án: Thủy điện Tràng Định 2
1766/QĐ-UBND 29-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Triệu Quang Phổng, trú tại Khuổi Sả, xã Khánh Long,huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1764/QĐ-UBND 29-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộông Triệu VănMinh, trú tại Khuổi Kiền (nay là thôn Pò Kiền), xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1776/QĐ-UBND 29-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Mạnh Hùng và bà Bế Thị Vàng, trú tại Pác Cáp (nay là thôn Đoàn Kết), xã Hùng việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1780/QĐ-UBND 29-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lương Văn Đích, trú tại Bản Kiêng (nay là thôn 5),xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1765/QĐ-UBND 29-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Tô Văn Hoàn, trú tại Pác Pàu, xã Trung Thành,huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1775/QĐ-UBND 29-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bế Văn Thành, trú tại Khuổi Slỳ, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1752/QĐ-UBND 28-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai đoan 2015-2020, phân kỳ 2021 (địa bàn huyện Tràng Định)
1754/QĐ-UBND 28-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Chu Văn Ương (đã chết) và bà Đinh Thị Thập, trú tại Áng Mò, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1137/UBND-VP 27-07-2022 V/v duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022
1717/QQD-UBND 25-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộông Triệu Xuân Lạng và bà Đặng Thị Ngoan, trú tại thôn Pác Đeng (nay là thôn Nà Đeng), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1715/QĐ-UBND 25-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bàn VănMinhvà bà Triệu Thị Phẩy, trú tại thôn Pác Mười (nay là thôn Kéo mười), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1721/QĐ-UBND 25-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Dương Thị Chít, trú tại Nà Lẹng (nay là thôn 3), xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1718/QĐ-UBND 25-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Vi Văn Ngân, trú tại Nà Pùng (nay là thôn 5), xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1719/QĐ-UBND 25-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Chu Văn Tương, trú tại Bản Chang (nay là thôn 5),xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1716/QĐ-UBND 25-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bàn Văn Lạvà bà Triệu Thị Bảo, trú tại thôn Kéo Cà (nay là thôn Kéo Mười), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1715/QĐ-UBND 25-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bàn VănMinhvà bà Triệu Thị Phẩy, trú tại thôn Pác Mười (nay là thôn Kéo mười), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1720/QĐ-UBND 25-07-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông La Văn Thính, trú tại Cò Vài (nay là thôn Pàn Dào), xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1708/QĐ-UBND 22-07-2022 QĐ Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộông Lý Văn Hoàn, trú tại thôn Cốc Lùng (nay là thôn Đoàn Kết), xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1714/QĐ-UBND 22-07-2022 QĐ Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Vy Thị Tim, trú tại thôn Kéo Cà (nay là thônKéo Mười), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1711/QĐ-UBND 22-07-2022 QĐ Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Sự, trú tại Nà Pùng (nay là thôn 5),xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1713/QĐ-UBND 22-07-2022 QĐ Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ôngBàn Văn Thạch và bà Triệu Bích Thiêm, trú tại thôn Kéo Mười, xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1709/QĐ-UBND 22-07-2022 QĐ Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lôi Văn Báo, trú tại Nà Sliềng (nay là thôn Bắc Khê), xã Hùng việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1707/QĐ-UBND 22-07-2022 QĐ Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Triệu Minh Sơn và bà Triệu Thị Phương, trú tại thôn Pác Đeng (nay là thôn Nà Đeng), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1712/QĐ-UBND 22-07-2022 QĐ Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Dương Văn Phương, trú tại Bản Chang (nay là thôn 5),xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1710/QĐ-UBND 22-07-2022 QĐ Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông La Văn Chính, trú tại Cò Vài (nay là thôn Pàn Dào), xã Hùng việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
201/GM-UBND 21-07-2022 GIẤY MỜI Dự Hội nghị gặp mặt đại biểu người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2022
251/BC-HĐND 21-07-2022 BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XX, Nhiệm kỳ 2021 -2026
1696/GP-UBND 20-07-2022 GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Dự án Chợ Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
146/TB-UBND 20-07-2022 THÔNG BÁO Lịch trình đón Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)
1695/QĐ-UBND 20-07-2022 QĐ Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Nông Văn Bích và bà Bế Thị Phương, địa chỉ thôn Kéo Quân, xã Tri Phương, huyện Tràng Định
582/BC-UBND 20-07-2022 BÁO CÁO: Tình hình thực hiện Kếhoạch phát triển lâm nghiệp năm 2022 và xây dựng kếhoạch phát triển lâm nghiệp năm 2023
164/KH-UBND 20-07-2022 KẾ HOẠCH: Thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn huyện Tràng Định đến năm 2030
1694/QĐ-UBND 20-07-2022 QĐ Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Bế Văn Vấn và bà Mã Thị Miên, địa chỉ thôn Kéo Quân, xã Tri Phương, huyện Tràng Định
981/CCTKV-NV 19-07-2022 V/v kê khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (lần 2).
1051/UBND-HKL 11-07-2022 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng
1052/UBND-NV 11-07-2022 V/v gửi bản tin cải cách hành chính số 26 năm 2022
1666/QĐ-UBND 08-07-2022 QĐ Phê duyệt nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật gói thầu giám sát thi công dự án: Đường GTNT Khuổi Vai, Pàn Dào, Kéo Vèng
1049/UBND-VHTT 08-07-2022 V/v quản lý, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin đối với các trang/cổng thông tin điện tử trên địa bàn huyện
1038/UBND-HKL 06-07-2022 Về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
1017/UBND-NV 04-07-2022 Về việc triển khai thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học, năm học 2022-2023
1543/QĐ-UBND 29-06-2022 Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tràng Định
879/UBND-VHTT 14-06-2022 Về việc chỉ đạo phát triển kinh tế số, nông nghiệp nông thôn, triển khai nền tảng “Công dân số - Xứ Lạng” và cài đặt tài khoản thanh toán điện tử MB Bank
391/PTNMT 13-06-2022 Về việc công khai nội dung Báo cáo đề xuất Cấp giấy phép môi trường của dự án Chợ Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định trên Trang thông tin điện tử huyện Tràng Định
865/UBND-KL 10-06-2022 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
86/VPHĐND&UBND 09-06-2022 Về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm Diclofenac
84/VPHĐND&UBND 09-06-2022 Về việc cảnh báo mẫu sản phẩm thực phẩm có chứa chất cấm
85/VPHĐND&UBND 09-06-2022 Về việc công bố danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của CP
1385/QĐ-UBND 09-06-2022 Về việc hu hồi đất để thực hiện công trình: Đường dây 110kV và TBA 110 kV Tràng Định
858/UBND-VP 09-06-2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng đầu năm 2022
83/VPHĐND&UBND 09-06-2022 Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
82/VPHĐND&UBND 08-06-2022 Về việc gửi hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
851/UBND-NV 08-06-2022 Về việc triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện năm 2022
846/UBND-NN&PTNT 07-06-2022 Về việc tăng cường quản lý các hoạt động và chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm 2022 trong nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện
1377/QĐ-UBND 07-06-2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Hữu và bà Nông Thị Son, địa chỉ thôn Nà Lình, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định
849/UBND-VP 07-06-2022 Về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
844/UBND-PTNMT 07-06-2022 Thống kê các trường hợp vi phạm về đất đai
847/UBND-VP 07-06-2022 Về việc chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo, thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra ISO 9001:2015
147/KH-UBND 07-06-2022 Tổ chức Hội nghị tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2022
835 /UBND-NN&PTNT 06-06-2022 Về việc xử lý kịp thời trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện Tràng Định.
1360/QĐ-UBND 06-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bàn Tiến Bảo và bà Triệu Thị Lanh, trú tại thôn Khau Mò (nay là thôn Cốc Khau), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
837/UBND-TNMT 06-06-2022 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn huyện Tràng Định
1354/QĐ-UBND 03-06-2022 Về việc công nhận Hương ước các thôn thuộc xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1357/QĐ-UBND 03-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Hoàng Văn Voỏng, trú tại thôn Nà Khau, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1358/QĐ-XPHC 03-06-2022 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với ông Phạm Quốc Oai, trú tại Khu 4, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
134/BCĐ 03-06-2022 Về việc xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp của hộ bà Hà Thị Thu Linh và bà Triệu Thị Tiên, thôn Khắc Đeng, xã Đại Đồng
1355/QĐ-UBND 03-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Triệu Văn Lân và bà Triệu Thị Hương, trú tại thôn Kéo Cà (Nay là thôn Kéo Mười), xã Tân Yên, huyện Tràng Định
829/UBND-KTHT 03-06-2022 Về việc phát động, tuyên truyền Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022
356/QĐ-UBND 03-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Dương Văn Nam và bà Bàn Thị Thái, trú tại thôn Kéo Cà (Nay là thôn Kéo Mười), xã Tân Yên, huyện Tràng Định
832/UBND-VP 03-06-2022 Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Hè
760/UBND-VP 23-05-2022 Về việc tham mưu xem xét, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất, thứ hai và thứ bảy HĐND tỉnh
759/UBND-VP 23-05-2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021 trên địa bàn huyện
121 /BCH-PCTT 19-05-2022 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022
124/HĐPH 19-05-2022 Về việc báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022
743/UBND-NV 19-05-2022 Về việc triển khai thông báo tuyển sinh đi học tại Ác - mê - ni - a năm 2022
130/KH-UBND 19-05-2022 Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Tràng Định
97 /TB-UBND 19-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Vy Thị Tim, trú tại thôn Kéo Cà (nay là thôn Kéo Mười), xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
126/KH-UBND 18-05-2022 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
1271/QĐ-UBND 18-05-2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Nông Văn Quyến và bà Đặng Thị Hoa, địa chỉ thôn Nà Pài, xã Đề Thám, huyện Tràng Định
727/UBND-LĐTBXHDT 18-05-2022 Về việc vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022
128/KH-UBND 18-05-2022 Thực hiện cải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2022 trên địa bàn huyện Tràng Định
124/KH-UBND 18-05-2022 Thực hiện Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022
720/UBND-TNMT 18-05-2022 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022
119/KH-BCĐ 17-05-2022 Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022
1266/QĐ-UBND 17-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Bế Văn Sơn và bà Hoàng Thị Hà, trú tại thôn Khuổi Sao (Kéo Quang), xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
123/KH-UBND 17-05-2022 Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Tràng Định
1265/QĐ-UBND 17-05-2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ bà Sầm Thị Điệp và ông Hồ Văn Thịnh, địa chỉ Ngõ 2, phố Cẩu Pung, khu 3 thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
703/UBND-NV 16-05-2022 Về việc gửi bản tin cải cách hành chính số 18 năm 2022
129 /GM-UBND 16-05-2022 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 5 năm 2022
692/UBND-NN&PTNT 13-05-2022 Về việc khẩn trương khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng mưa lũ
690/UBND-TTDVNN 13-05-2022 Về việc đôn đốc triển khai công tác tiêm phòng và phun tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2022 (lần 1)
698/UBND-NV 13-05-2022 Về việc triển khai thông báo tuyển sinh đi học tại Bê – La – Rút năm 2022
687/UBND-TCKH 12-05-2022 Về việc tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Tràng Định
122/KH-UBND 12-05-2022 Tuyển sinh học sinh đầu cấp học 2022 - 2023