Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Huyện Tràng Định on 17 August 2017
Số hiệu văn bản
08/2007/TT-BTNMT
Ngày ban hành
01/12/2016
Ngày hiệu lực
02/08/2007
Lĩnh vực văn bản
Người ký