Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Huyện Tràng Định on 17 August 2017
Số hiệu văn bản
08/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành
06/06/2017
Ngày hiệu lực
24/07/2017
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Linh Ngọc