Skip to main content

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Huyện Tràng Định on 19 January 2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND-UBND huyện Tràng Định

Trưởng ban biên tập: Hướng Duy Tùng

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0915274199; Email: hdtung@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Trang TTĐT huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn” hoặc “ http://trangdinh.langson.gov.vn ” khi đăng tải lại thông tin từ Trang TTĐT huyện Tràng Định