Skip to main content

Mục này cung cấp chức năng hỏi đáp trực tuyến. Để đặt câu hỏi đề nghị nháy chuột vào liên kết sau

Câu hỏi

Tôi muốn tra cứu về thông tin về mảng đất và thửa đất (tên chủ sở hữu, số bản đồ, diện tích....) và thông tin quy hoạch thì tra cứu ở đâu?

Trả lời

Hiện nay bạn có thể tra cứu trực tiếp trên web tại địa chỉ: https://datdai.langson.gov.vn/ hoặc tải APP: LANGSON.LIS từ CH PLAY về để tra thông tin về đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.