Skip to main content
Văn hóa - Xã hội

CÁC XÃ TIẾN HÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO LẦN THỨ IX NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch số  06/KH-UBND ngày 11.1.2021 về Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Tràng Định lần thứ IX năm 2021 – 2022, hiện nay trên địa bàn huyện Tràng Định các xã, thị trấn đang chuẩn bị các nội dung để tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp xã.

Văn hóa - Xã hội

TRÀNG ĐỊNH LẾ PHÁT ĐỘNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2021

Ngày 25/3/2021, huyện Tràng Định tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021 – 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với sự tham dự của hơn 200 người đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang v

Subscribe to Văn hóa - Xã hội