Skip to main content
Kinh tế

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN CÂY MẮC CA

Ngày 25/8/2022, UBND xã Trung Thành, huyện Tràng Định phối hợp với Công ty TNHH MTV Hoàng Liên, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “xây dựng và phát triển vùng trồng cây Mắc ca trên địa bàn xã”.

Kinh tế

Cây thoát nghèo ở Tràng Định

 

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, một trong những cây trồng giúp bà con huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn thoát nghèo, cải thiện cuộc sống là cây quế. Hiện nay, tổng diện tích cây quế được trồng ở trên địa bàn huyện là 6000 héc ta.

 

Kinh tế

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH TRÀNG ĐỊNH TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHO VAY  CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG  ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết số 11/2002/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ và hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Subscribe to Kinh tế