Skip to main content
Kinh tế

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÀNG ĐỊNH: TỔNG DƯ NỢ ĐẠT TRÊN 262 TỶ ĐỒNG

Mặc dù chịu ảnh hưởng do tác động của dịch Covid – 19, nhưng từ đầu năm 2020 đến nay, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tràng Định đã duy trì hoạt động hiệu quả, chủ động giải ngân các chương trình tín dụng chính sách giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển kinh tế.

Subscribe to Kinh tế