Skip to main content
Kinh tế

Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện: Đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021

Ngày 22/4/2021, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý I năm 2021 để đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.

Kinh tế

TRÀNG ĐỊNH RA QUÂN LÀM THỦY LỢI NỘI ĐỒNG

Để đạt được mục tiêu gieo trồng 2.200 ha vụ lúa xuân năm 2021, Ngay từ đầu tháng 1/2021 UBND huyện Tràng Định đã chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, khắc phục hư hỏng các công trình thủy lợi, tổ chức làm thủy lợi nội đồng, tu bổ nạo vét hệ thống kênh mương tưới, tiêu.

Kinh tế

ĐOÀN CÔNG TÁC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀM VIỆC TẠI HUYỆN TRÀNG ĐINH

Ngày 23/1/2021, Đoàn công tác Cục sở hữu trí tuệ do ông Đinh Hữu Phí, Cục Trưởng làm tưởng đoàn làm việc tại UBND huyện Tràng Định, khảo sát thực tế để xác định cơ sở khoa học, thực tiễn triển khai phục vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và đặc sản của địa phương.  Cùng làm việc với đoàn

Subscribe to Kinh tế