Skip to main content
Kinh tế

GƯƠNG NÔNG DÂN LÀM KINH TẾ GIỎI

Trong những năm gần đây, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế, trên địa bàn, huyện Tràng Định đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Kinh tế

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

Ngày 25/7/2021, UBND huyện Tràng Định tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai về phát triển kinh tế số cho các đối tượng là lãnh đạo, công chức văn hóa, hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thuộc 22 xã, thị trấn trên địa bàn.

Subscribe to Kinh tế