Skip to main content
Khoa học – Công nghệ

TRÀNG ĐỊNH KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 15/01/2019, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tràng Định đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị trấn Thất Khê và xã Đại Đồng.

Subscribe to Khoa học – Công nghệ