Skip to main content
An ninh - Quốc phòng

LỄ KÝ KẾT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TRÀNG ĐỊNH VÀ CÔNG AN HUYỆN. TRONG ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

Chiều ngày 30/8/2021, tại trụ sở Công an huyện Tràng Định, Ngân hàng chính sách xã hội huyện và Công an huyện tổ chức lễ ký kết phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn

Subscribe to An ninh - Quốc phòng