Skip to main content
An ninh - Quốc phòng

ĐỒN BIÊN PHÒNG PÒ MÃ SỬA SANG, GIA CỐ VÀ TĂNG CƯỜNG CÁC CHỐT CHẶN TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng phức tạp, khi mà huyện Tràng Định có 175 người liên quan đến vùng dịch Đà Nẵng, 14 người có yếu tố dịch tễ liên quan đến huyện Định Lập, một huyện đang ghi nhận 4 ca dương tính với covid 19.

Subscribe to An ninh - Quốc phòng