Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngày 26/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

 Theo đó, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH (trừ chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định75/2015/NĐ-CP và Nợ khoanh). Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách nêu trên áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Sau ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau khi Quyết định được ban hành, NHCSXH Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố, Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện báo cáo và tham mưu UBND, Ban đại diện Hội đồng quản trị cùng cấp chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và các Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách giảm lãi suất cho vay theo Quyết định 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ kịp thời người vay vốn là Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang có dư nợ giảm bớt khó khăn trước tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường.

                                                                      Hoàng Trung Hiếu

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tràng Định