Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

Ngày 02/3/2021, UBND huyện Tràng Định tổ chức hội nghị triển khai phương án và  tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế 2021, cho 68 học viên là lãnh đạo một số phòng ban, ngành của huyện, lãnh đạo và công chức văn phòng thống kê các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

TẬP HUẤN 1

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, lớp tập huấn giới thiệu đến các học viên những nội dung chính gồm: Phương án tổng điều tra và những điểm mới của Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quy trình thu thập thông tin, quy trình chọn mẫu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, giải thích nội dung và cách ghi các loại phiếu; Quy trình, nội dung, phương pháp và phần mềm thu thập thông tin các loại phiếu, thực hành ghi phiếu, công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tổng điều tra, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí, giới thiệu Trang web điều hành tác nghiệp…