Skip to main content
An ninh - Quốc phòng

TRẠM HỘI NGỘ, HỘI ĐÀM BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG ĐỊA KHU LONG CHÂU TẶNG QUÀ ĐỒN BIÊN PHÒNG PÒ MÃ, ĐỒN BIÊN PHÒNG BÌNH NGHI

Ngày 21/12/2020, tại Mốc 972, Trạm Hội ngộ Hội đàm BĐBP Địa khu Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tặng quà cho Đồn Biên phòng Bình Nghi; Đồn Biên phòng Pò Mã, Bội đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Subscribe to An ninh - Quốc phòng