Skip to main content
An ninh - Quốc phòng

ĐỒN BIÊN PHÒNG PÒ MÃ TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH DỊCH COVID - 19 DỊP CUỐI NĂM

Được giao nhiệm vụ quản lý tuyến biên giới đất liền trải dài hơn trên 20 km để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Đồn Biên phòng Pò Mã lập nhiều chốt kiểm soát người và phương tiện tại những vị trí “huyết mạch” giao cắt những đường mòn, lối mở.

Subscribe to An ninh - Quốc phòng