Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH TỔ CHỨC KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2021

Trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17/12/2020, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Tràng Định tổ chức khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 cho các thanh niên trên địa bàn huyện.

Để công tác khám tuyển đảm bảo  chính xác, đúng kế hoạch, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tràng Định đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên về Luật nghĩa vụ quân sự; Triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho thanh niên, trong đó làm tốt công tác tuyên truyền đối với công dân đến tuổi sẵn sàng nhập ngũ.