Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tràng Định thực hiện nhiệm vụ kép trong mùa dịch Covid - 19

Trong diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19 trên cả nước cũng như địa bàn huyện. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tràng Định đã triển khai hoạt động tại các điểm giao dịch xã một cách thông suốt, hiệu quả nhằm chuyển tải các nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng.

Tính đến ngày 31/5/2021, Phòng giao dịch đã thực hiện cho vay số tiền 40.738 triệu đồng, nâng tổng dư nợ lên 287.211 triệu đồng, tăng 15.055 triệu đồng so với 31/12/2020.

Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG-8694.jpg

(Cán bộ NHCSXH thực hiện phát tiền vay tại điểm giao dịch xã)

Tại các điểm giao dịch xã, cán bộ ngân hàng CSXH cùng khách hàng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 của Chính phủ, Bộ Y tế cũng như các văn bản chỉ đạo của ngành, của UBND các cấp. Qua đó đảm bảo hoạt động của Phòng giao dịch trên địa bàn diễn ra an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác yên tâm sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

                                                                   

Nguyễn Trung Hiếu

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tràng Định