Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

         Ngày 05/10/2021, HĐND huyện Tràng Định tổ chức chương trình ký kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.