Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT DO BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 26/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/QĐ-CP

 

Ngày 9 tháng 11 năm 2021 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tín dụng với sự tham gia tại các điểm cầu là chi nhánh NHCSXH các tỉnh và Phòng giao dịch các huyện, thành phố trong hệ thống, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Giám đốc.