Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÀNG ĐỊNH: TỔNG DƯ NỢ ĐẠT TRÊN 262 TỶ ĐỒNG

Mặc dù chịu ảnh hưởng do tác động của dịch Covid – 19, nhưng từ đầu năm 2020 đến nay, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tràng Định đã duy trì hoạt động hiệu quả, chủ động giải ngân các chương trình tín dụng chính sách giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển kinh tế.

Đến ngày 27/05/2020, tổng dư nợ cho vay 13 chương trình tín dụng của NHCSXH huyện đạt 262 tỷ 788 triệu đồng, tăng 2,769 tỷ so với thời điểm 31/12/2019, Trong đó số dư nợ trên 6.037 hộ chủ yếu tập trung vào các chương trình cho vay như; Hộ mới thoát nghèo, Hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, Hộ nghèo về nhà ở, cho vay giải quyết việc làm. Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn…

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH huyện đã góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, giúp người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất tăng thu nhập tiến tới giảm nghèo bền vững.

Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho người dân

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện tíếp tục triển khai công tác huy động vốn, chú trọng tăng trưởng dư nợ đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng. Cùng với đó đẩy mạnh hoạt động ủy thác cho vay đối với các tổ chức hội, đoàn thể và các điểm giao dịch; thực hiện giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, Đồng thời, triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Tin, ảnh: Quốc Thăng – Nông Dư

Trung tâm VH,TT & Truyền thông huyện Tràng Định