Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tối đa 100 triệu đồng.

 

Thực hiện quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT); văn bản số 7557/NHCS-TDSV ngày 20/9/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tràng Định đã phối hợp với Công an huyện, các tổ chức CTXH nhận uỷ thác, các phòng, ban liên quan trên địa bàn, UBND các xã thị trấn, thực hiện tuyên truyền, rà soát để triển khai cho vay khi các đối tượng đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 sẽ được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

 

(Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức nghiên cứu, thực hiện triển khai quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng chính phủ quy định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù)

Theo quyết định, đối tượng vay vốn gồm: Người chấp hành xong án phạt tù (bao gồm: người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá); cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.

Điều kiện vay vốn bao gồm: Người chấp hành xong án phạt tù (có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội và thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm); cơ sở sản xuất kinh doanh (được thành lập và hoạt động hợp pháp; sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù; có phương án vay vốn).

Phương thức cho vay: Đối với người chấp hành xong án phạt tù được thực hiện theo phương thức thông qua hộ gia đình; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện theo phương thức cho vay trực tiếp.

Mức vốn cho vay: Đối với NCHXAPT vay vốn để đào tạo nghề được vay tối đa 04 triệu đồng/tháng; đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm được vay tối đa 100 triệu đồng/NCHXAPT và không phải thực hiện đảm bảo tiền vay; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mức vay vốn tối đa 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động; với mức vốn vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Chính sách xã hội về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ vay vốn.

Lãi suất cho vay: Lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ. Lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Thời hạn cho vay: Đối với vay vốn để đào tạo nghề thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày người đứng tên vay vốn bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ; Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tối đa 120 tháng.

Người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn liên hệ trực tiếp với Công an các xã, thị trấn để được tổng hợp và xác nhận làm căn cứ NHCSXH thực hiện cho vay.

 

                                                                                     Hoàng Trung Hiếu

                                                                            NHCSXH huyện Tràng Định