Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

NHCSXH huyện Tràng Định đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm qua các tổ chức, cá nhân tại Điểm giao dịch xã

Trong những năm qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tràng Định luôn nhận được sự quan tâm của Cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trong việc triển khai huy động vốn tại địa phương. Phòng giao dịch luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của NHCSXH, của chính quyền địa phương, triển khai thực hiện tốt hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã, là địa chỉ tin cậy của người dân khi gửi tiền tiết kiệm.

(Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thực hiện huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch xã Khánh Long)

Việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã đã đáp ứng được nhu cầu, tạo thói quen tiết kiệm của người dân nông thôn. Đồng thời, có ý nghĩa nhân văn, giúp NHCSXH chủ động về nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách, góp phần giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn, đầu tư phát triển kinh tế, thoát nghèo. Tính đến 30/4/2023 tổng số tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đạt 39.166 tỷ đồng tăng 2.985 tỷ đồng so với 31/12/2022, hoàn thành 100% kế hoạch được giao trong năm 2023.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tràng Định tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận uỷ thác tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, giúp mọi người hiểu hơn về ý nghĩa, mục đích của việc huy động tiền gửi tại điểm giao dịch xã, qua đó thu hút người dân tham gia tích cực hơn nhằm bổ sung nguồn vốn, mở rộng nguồn vốn cho vay tín dụng ưu đãi trên địa bàn, huy động sự đóng góp của cộng đồng chung tay với NHCSXH thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Hoàng Đức Tâm - Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tràng Định