Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 18 June 2019
Số hiệu văn bản
1711/QĐ-UBND
Ngày ban hành
18/06/2019
Ngày hiệu lực
18/06/2019
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Lý Văn Lâm