Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 5 March 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
58/NQ-UBBC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Nghị quyết 58 công bố ĐVBC.pdf 606.21 KB