Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 30 November 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
3209/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
QĐ cấp GCNQSDĐ.pdf 698.28 KB